Svømmekurs

Vi har jevnlig babysvømming og svømmekurs for barn. Se vår kursoversikt her:

GRUNNKURS SVØMMING 6+ ÅR

Kurs 1, begynnende grunnkurs: Oppstart 13. November 2023
Tidspunkt: Mandag Kl. 17.30 – 18.15
Antall ganger: 10
Basseng: 25m basseng

Kurs 2, videregående grunnkurs: Oppstart 13. November 2023
(Deltatt på begynnende grunnkurs tidligere)
Tidspunkt: Mandag Kl. 18.30 – 19.15
Antall ganger: 10
Basseng: 25m basseng

Pris: 1.850,- / Book her

En kursdag er på 45 minutter hvorav det siste kvarteret er frilek.  Barna deles inn i grupper etter hvor trygge de er i vannet. [expander_maker id=»2″ more=»Les mer» less=»Les mindre»]Foreldrene som ønsker å se på kurs, er velkommen til å sitte inne i vårt bursdagsrom med glassvegger. Det tillates dessverre ikke at foreldre oppholder seg inne i selve svømmeanlegget påkledd. For de som ønsker å bruke de andre bassengene, har vi en pris på 95,- per person til familien til barna som er på kurs.

Vi starter med vanntilvenning, hvor barnet vil lære seg det mest grunnleggende ved å oppholde seg i vann. Barna beveger seg rundt i bassenget, leker, spruter vann, vasker ansiktet og så videre. Dette er avgjørende for tryggheten de trenger når vi etter hvert skal gi dem utfordringer som å dykke under vann. Etter hvert lærer vi barna å dykke under, plukke opp gjenstander fra bunnen og å holde øynene åpne under vann.

Det neste steget dreier seg om å flyte, både på mage og rygg, med armene strukket eller langs siden, og å kunne rotere fra mage til rygg og omvendt. Videre lærer barna å gli, både på mage og rygg, og å kjenne hvordan motstanden i vannet kan reduseres ved å endre kroppsstilling.

Det siste steget i begynneropplæringen er å skape fremdrift, altså å bevege armer og bein på en slik måte at man beveger seg fremover. Gangen i opplæringen er altså vanntilvenning, dykking, flyting, gliding og fremdrift.

Vi bruker ikke flytehjelpemidler i den organiserte opplæringen. Ved å bruke prinsippene i Norges Svømmeskole vil man lære å svømme uten å måtte ta i bruk flytehjelpemidler. Armringer er greie til lek, men ikke la barnet venne seg til kunstig oppdrift. Barnet skal lære å bevege seg i vann på egen hånd.

VIDEREGÅENDE SVØMMING 6+ ÅR

Oppstart 13. November 2023
Tispunkt: Mandag Kl.19.15 – 20.00
Antall ganger: 10
Basseng: 25m basseng

Pris: 1.850,- / Book her

Dette kurset passer for de mellom 7-12 år som kan svømme fra før av, men vil forbedre sine svømmeteknikker, lære å svømme lenger og lære litt mer om stuping.

Viktig: Barnet må kunne svømme 15 meter før kursstart.

Hva gjør vi:

• Forbedrer svømmeteknikker
• Lærer å svømme lenger (distanse)
• Lærer / forbedrer stupeteknikken

BABYSVØMMING

Babysvømming grunnkurs 2-5 mnd
Oppstart: Mandag 13. November 2023
Tidspunkt: Mandag kl. 13:00 – 13:30
Antall ganger: 10
Basseng: Terapibasseng

Babysvømming grunnkurs 6+ mnd
Oppstart: Tirsdag 14. November 2023
Tidspunkt: Tirsdag kl. 13:00-13:30
Antall ganger: 10
Basseng: Terapibasseng

Babysvømming videregående
Oppstart: Mandag 13. November 2023
Tidspunkt: Mandag kl. 13:30-14:00
Antall ganger: 10
Basseng: Terapibasseng

Pris: 2.050,- / Book her

Babysvømming er en vannaktivitet for barn i alderen 0-2 år der foreldre deltar aktivt i bassenget. Aktiviteten er en lekeaktivitet som vektlegger den nære kontakten mellom foreldre og barnet. [expander_maker id=»2″ more=»Les mer» less=»Les mindre»]Under babysvømming har foreldrene selv ansvaret for sitt barn. Skal søsken følge med, kreves minst en voksen for hvert barn som ikke er svømmedyktig. Instruktøren skal gi råd og veiledning.

Jorekstad følger normene for Norges Svømmeforbund. Det har heller ikke vært ulykker forbundet med babysvømming på Jorekstad eller ellers i landet (så langt vi kjenner).

Hovedmålet med å delta på babysvømming bør være å lære babyen å være trygg over og under vann, samt oppøve selvstendighet i vann, uansett dybde og temperatur. Også ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt kan man drive babysvømming. Babyer som har deltatt i organisert babysvømming, har falt i vannet i andre sammenhenger og reddet seg selv.

Når kan man starte med babysvømming?

I prinsippet er det ingenting i veien med å starte direkte etter fødselen. Her vil vannets temperatur være en bestemmende faktor. Vi på Jorekstad har satt en nedre aldersgrense på 8 uker og 4 kg, grunnen til dette er at det er et «stort» anlegg, og det kan være litt støy.

Eventuelle handikap er ikke til hinder for å drive med babysvømming. Tvert imot viser forsøk at en slik aktivitet har en positiv effekt på barna. Hvis du er i tvil, anbefaler vi å ta kontakt med lege.

Hvor lenge skal vi holde på?

Når barnet er blitt 2 år, eller ikke lenger får delta på babysvømming, bør foreldrene fortsette å gå i basseng med jevne mellomrom for å holde ferdigheten ved like. Det kan være smart å melde seg på småbarnssvømming eller foreldre/barn-kurs som bygger på ferdighetene fra babysvømmingen. Vanntemperaturen er ikke så vesentlig lenger.

Første gang på babysvømming, noen gode råd:
Sett av god tid til besøket. Planlegg søvn og mating. En trøtt og sulten baby vil trives dårlig også i vannet.

Ta med ekstra håndklær og regn med at det kan være vått der man skal sette fra seg babyen inne i hallen. I vannet skal babyen ha på seg en liten tettvevet truse uten bleie. Trusen skal kunne fange opp eventuelt «ukontrollert utslipp». Denne kan du leie under kurset av oss, eller vi har dem for salg.

La babyen få god tid til å venne seg til svømmehallmiljøet. God kroppskontakt er det som får den til å føle seg mest trygg. Babyen behøver ikke dusje før badet, men grundig kroppsvask er obligatorisk for alle andre. Tørk deg før du tar i babyen. Ta kontakt med instruktøren før dere går i vannet.

Tull et stort håndkle rundt babyen med en gang den løftes ut av vannet. (Ta av trusa først). Etter bading kan du vaske eller skylle av klorvannet. Smør gjerne huden inne med litt fuktighetskrem til slutt. Beregn også litt god tid etter kurset, babyen trenger litt tid til etterpå, før en går ut spesielt på kalde dager.

SMÅBARNSKURS

Kurs 1: Lek i vann (1-3 år)
Oppstart: 7. Januar 2024
Tidspunkt: Søndag Kl.17.00 – 17.30
Antall ganger: 12
Basseng: Terapibasseng

Kurs 2: Vanntilvenning og flyting
Oppstart: 7. Januar 2024
Tidspunkt: Søndag Kl.17:30 – 18.15
Antall ganger: 12
Basseng: Terapibasseng

Kurs 3: Svømmeopplæring 1
Oppstart: 7. Januar 2024
Tidspunkt: Søndag Kl.18.15 – 19.00
Antall ganger: 12
Basseng: Terapibasseng

Kurs 4: Svømmeopplæring 2
Oppstart: 7. Januar 2024
Tidspunkt: Søndag Kl.19.00 – 19.45
Antall ganger: 12
Basseng: Terapibasseng

Pris: 2.390,- / Book her

Småbarnssvømming er en flott aktivitet. Gjennom lek og øvelser utvikles vannglede, trygghet og trivsel. Våre småbarnskurs foregår på søndager. Her er foreldrene med barna i vannet.[expander_maker id=»2″ more=»Les mer» less=»Les mindre»]Vanntilvenning og utvikling av basisferdigheter gir et godt grunnlag for selvberging og senere svømmeopplæring. Aktivitet i vann stimulerer også generell motorisk utvikling.

På disse kursene deltar barnet i vannet sammen med en voksen. Hvert kurs er 12 ganger à én gang pr uke.

Kurs 1: Lek i vann (1-3 år)

På småbarnssvømming motiverer vi barna til å utfolde seg i vannet gjennom lek, sang og fantasi. Kurs 1 er for barn i alderen 1 – 3 år og passer både for barn som har vært på babysvømming og for barn som ikke har gått tidligere kurs.

Kurs 2: Vanntilvenning og flyt

Vanntilvenning passer for barn som har lite erfaring i vann, og som ikke liker å får vann i ansiktet. Fokus på lek for å skape trygghet og glede i vann. Vi oppdager hva vannet gjør med oss, øver på å få vann i ansiktet og dykker hodet under vann.

Kurs 3: Svømmeopplæring 1

Dette kurset passer for barn som allerede er godt vanntilvent, og som er komfortable med å ha hodet under vann. Her begynner vi smått med å skape fremdrift i vannet med barnet.

Kurs 4: Svømmeopplæring 2 (6+ år)

Passer for barn som allerede har opparbeidet noe trygghet i vann og som er trygge på å få vann i ansiktet. Barnet skal bli fortrolig med vann og gjennom lek og moro opparbeide basisferdigheter for senere svømmeopplæring. Fokus på ferdighetene å dykke, flyte og gli i vannet, og etterhvert evne å ta noen svømmetak.

Merk at svømmekurs kan utgå i skoleferiene eller på helligdager.

Meld deg på online eller send en e-post til: post@jorekstad.no. Lurer du på om dette kurset passer til ditt barn, send gjerne en mail til kristine@jorekstad.no.

VELKOMMEN TIL VÅRE SVØMMEKURS! 

Mer informasjon og påmelding: send oss en mail på  post@jorekstad.no.