Den mest flerkulturelle arbeidsplassen?

Etter at vi i september ansatte en svensk badevakt og en tysk kioskansatt, har vi nå hele ti ulike nasjonaliteter i arbeid hos oss.

– Det er 22 ansatte hos oss hvorav over halvparten, 12 stykker, har en annen etnisk bakgrunn enn norsk. Vi har ti ulike nasjoner i arbeid her, sier daglig leder, Terje Rønning stolt.

Når du besøker Jorekstad, kan du møte to somaliere, to finner og i hvert fall en filippiner, svenske, tysker, kroat, serb, bosnier og brasilianer i tillegg til vanlige nordmenn. – Er vi regionens mest flerkulturelle arbeidsplass? spør Rønning som har vært bevisst på sin ansettelsespolitikk. – Vi er for mangfold på Jorekstad. Vi ser at det gir en flott dynamikk blant ansatte, samtidig som vi er alle på likefot.

Hjelper det å være utenlandsk når man søker jobb på Jorekstad?

– Det gir ingen fortrinn, men det er aldri noen ulempe. Med det etniske mangfoldet vi har, kan vi også betjene våre kunder på mange ulike språk i tillegg til at vi forstår ulike kulturelle og etniske bakgrunner blant våre kunder. Det er en stor fordel når vi driver i turist- og servicebransjen, sier Rønning og legger til: – Mangfold blant ansatte gir også et unikt arbeidsmiljø. Vi lærer veldig mye av hverandre.

Rønning vil nå utfordre byens og regionens andre arbeidsplasser til en uoffisiell konkurranse:

– Finnes det andre like mangfoldige bedrifter i regionen?

Bosnia, Tyskland og Somalia representert.

Bosnia, Tyskland og Somalia representert.